Упис и рангирање кандидата према листи жеља

Овај чланак садржи прилоге.

Сви кандидати чија је позиција на ранг-листи таква да се не налазе унутар одобреног броја студената за упис и који су приликом пријаве на конкурс навели алтернативне програме рангираће се на оним студијским програмима које су навели у пријави, а на којима су након уписа остала непопуњена места, такође према општем успеху постигнутом у средњем образовању и резултатима постигнутим на пријемном испиту.

Рангирање и упис кандидата према листи жеља биће обављени према следећем распореду:

Први круг рангирања 
Oбјављивање коначне ранг листе: 6. јула у 14 сати;
Упис кандидата: 9. јула у термину од 8 – 12 сати.

Други круг рангирања
Oбјављивљње коначне ранг листе: 9. јула у 14 сати;
Упис кандидата 10. јула у термину од 8 – 10 сати.

Трећи круг рангирања
Oбјављивање коначне ранг листе: 10. јула у 11 сати;
Упис кандидата у термину од 12 – 14 сати.

Четврти круг рангирања
Oбјављивљње коначне ранг листе: 10. јула у 14:30 сати;
Упис кандидтата у термину од 15 – 16 сати.

                                          

Прилози