Продужени упис првог уписног рока

Филозофски факултет Универзитета у Нишу обавештава јавноста да је за упис прву годину основних академских студија школске 2017/18. године, у продуженом упису првог уписног рока, преостало укупно 87 слободних места: 7 места на буџету и 80 места за студенте који ће сами финансирати школовање.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ из буџета самофинансирање укупно
Основне академске студије филозофије - 1 1
Основне академске студије историје - 16 16
Основне академске студије социологије - 14 14
Основне академске студије новинарства - 11 11
Основне академске студије србистике - 24 24
Основне академске студије руског језика и књижевности 4 4 8
Основне академске студије француског језика и књижевности 3 10 13
УКУПНО 7 80 87

 

Кандидати који су положили пријемни испит за упис у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, а нису се уписали на студијски програм за који су се пријавили, имају право да се пријаве за упис на неки од студијских програма на Факултету на којима су преостала слободна места, у продуженом упису првог уписног рока.

Упис кандидата обавиће се на основу захтева-пријаве који се подноси Служби за наставу и студентска питања Факултета, а након рангирања од стране стручне комисије за рангирање.

Пријављивање кандидата за продужени упис обавиће се 12. јула 2017. године од 14:00 до 16:00 и 13. јула од 8:00 до 14:00.

Комисија за рангирање обавиће рангирање кандидата 13. јула 2017. године.

Упис кандидата обавиће се 14. јула 2017. од 9:00 до 14:00.