Број пријављених кандидата за ОАС немачког језика и књижевности

Извештај о броју пријављених кандидата на конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија немачког језика и књижевности у школској 2018/2019. години:

Назив студијског програма
Први дан
02.11.2018.
Други дан
03.11.2018.
Трећи дан
05.11.2018.
УКУПНО
Основне академске студије немачког језика и књижевности
9 11  12 32