УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2020/2021. година

Литература за припрему и полагање пријемног испита за мастер академске студије социолог у социјалној заштити

Мастер академске студије Социолог у социјалној заштити могу уписати лица са завршеним oсновним академским студијама социологије у бодовној вредности од 240 ЕСПБ бодова.

Редослед кандидата за упис на Мастер академске студије Социолог у социјалној заштити утврђује се на основу опште просечне оцене постигнуте на основним студијама.