УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Литература за припрему и полагање диференцијалног испита за мастер академске студије филозофије

В. Џ. Ерл, Увод у филозофију, Дерета, 2005. Београд.

 • Стр. 9-31 (природа филозофије)
 • 63-108 (филозофија науке)
 • 112-149 (метафизика)
 • 220-254 (етика и друштвена филозофија)
 • 291-317 (естетика)

Г. Ширбек и Н. Гиље, Историја филозофије: од античке Грчке до савременог доба, Карпос, 2017.

 • Платон 80-90 стр
 • Аристотел 104-114 стр
 • Августин 165-177 стр
 • Тома 181-199 стр
 • Кант 377-402 стр
 • Ниче 477-487 стр
 • Социјализам и фашизам 505-521  стр
 • Витгенштајн 594-598  стр
 • Феноменологија 601-608  стр
 • Хајдегер 615-620 стр