УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Литература за припрему и полагање диференцијалног испита за мастер академске студије англистике

Кандидати који нису завршили Основне академске студије англистике полажу тест знања енглеског језика на нивоу C1 Заједничког европског оквира за језике.

За припрему се препоручује следећа литература:

  • Alexander, L. G., Longman Advanced Grammar: Reference and Practice, 1993, Longman.
  • Carter, Ronald & McCarthy, Michael, Cambridge Grammar of English: A Comprehensive Guide, 2006, CUP.
  • MacCarthy, Michael & O'Dell, Felicity, English Vocabulary in Use: Advanced, 2002, CUP.
  • Side, Richard & Wellman, Guy, Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency, 1999, Longman.
  • Vince, Michael, Macmillan English Grammar in Context: Advanced, 2008, Macmillan.
  • Yule, George, Oxford Practice Grammar: Advanced, 2006, OUP.