Литература за припрему и полагање пријемног испита за мастер академске студије наставник предметне наставе

Пријем кандидата врши се на основу просечне оцене остварене на основним академским студијама и дужине студирања.